Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod Umělá inteligence Co je to umělá inteligence, definice

Logo Matematická biologie

Co je to umělá inteligence, definice

Pokusme se úvodem zamyslet nad pojmem „umělá inteligence“, který tvoří název této empirické vědy. Sousloví je složeno ze dvou slov „umělá“ a „inteligence“. Význam pojmu umělá můžeme snadno chápat jako „přiřazená strojům“, či strojově realizovaná. Pojem „stroj“ zde chápejme spíše v abstraktní rovině jako neživou entitu, model, kde způsob konkrétní implementace modelu není podstatný. Zdůrazňujeme tedy, že se jedná o umělou inteligenci, která se od inteligence přirozené liší. Kdo je ale přirozeně inteligentní? Jak měřit inteligenci? Jsou všichni lidé inteligentní? Jsou inteligentnější, než například společenstvo mravenců v pralese? A přežili by v pralese všichni lidé s vysokoškolským diplomem?

Definicí inteligence je celá řada. S ohledem na zaměření předmětu UI si můžeme uvést definici dle Wikipedie, která bude pro naše potřeby zcela dostačovat.  „Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je rozumová schopnost řešit nově vzniklé obtížné situace; schopnost učit se ze zkušeností; schopnost přizpůsobit se; schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích.“

Společné této a i většině dalších definicí inteligence je to, že inteligence je schopností, která umožňuje jejímu nositeli v definovaném, ale měnícím se okolí efektivně řešit daný okruh problémů. Okolí je zde tedy podstatné, inteligentní chování je vždy definované pouze vzhledem k (v) prostoru znalostí (proměných).

Jsou tedy zvířata inteligentní? Ve svém prostředí určitě ano, byť naučit psa hrát šachy může být poněkud obtížné. Zjednodušme si nyní shovívavě situaci a déle předpokládejme, že všichni lidé jsou do určité míry inteligentní. Člověka, jeho chování a usuzování tedy nafoukaně považujeme za etalon inteligence. Inteligence lidí je strukturovaná se zaměřením do jednotlivých oblastí, jako například inteligence verbální, sociální, matematická.

Inteligenci tedy budeme posuzovat vzhledem k rozsahu poznání, jak jej vnímají lidé. Inteligenci obvykle ztotožňujeme se schopností člověka řešit problémy v dané oblasti co možná nejlépe. Tyto schopnosti se snažíme kvantifikovat pomocí testů inteligence, nejznámější z nich je IQ test zavedený v roce 1912 Williamem Sternem.

Inteligenci tedy můžeme chápat jako schopnost usuzovat (přemýšlet) a jednat jako bystrý člověk.

K definici pojmu “umělá inteligence” si uveďme dvě následující, nejprve poněkud pesimistickou „umělá inteligence se zabývá tím, jak počítačově řešit úlohy, které dnes zatím zvládají lidé lépe“ (Rich, Knight, 1991).

A dále široce používanou definici Marka Minskyho z roku 1967 “umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který - kdyby ho dělal člověk - bychom považovali za projev jeho inteligence“, které se přidržíme.

 

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity