Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Neuronové sítě - jednotlivý neuron Adaptační dynamika neuronu Hebbovo učení

Logo Matematická biologie

Hebbovo učení

Představuje nejstarší intuitivní pravidlo pro neuron s binárními vstupy i výstupem. Bylo definováno v roce 1949 Donaldem Hebbem, který je definoval při studiu podmíněných reflexů. Předpokládal, že podmíněné reflexy jsou ustavovány na základě posilování či oslabování vazeb mezi jednotlivými neurony.  Předpokládal, že platí, že pokud jsou dva propojené sousední neurony aktivní současně, vazba mezi nimi se posiluje, zatímco při nesouhlasné aktivaci oslabuje. Pro jeden samotný neuron lze tuto formulaci chápat tak, že v případě, že je neuron excitován svými vstupy korektně, jsou posilovány buzené vstupy (respektivejejichváhy), v opačném případě nekorektní excitace jsou naopak buzené spoje oslabovány. Hebbovo pravidlo tedy vychází z neurofyziologické analogie. Pro neuron s binárním vstupem vahami výstupem a předpokládaným výstupem lze Hebbovo pravidlo zapsat následně.

  1. pokud je neuron excitován korektně pak se v příštím diskrétním časovém kroku posilují o spojewi, které tuto excitaci vyvolaly
(6)
  1. pokud je neuron excitován nekorektně pak se oslabují o spoje, které tuto excitaci vyvolaly
(7)
  1. pokud není neuron excitován nic se neděje (váhy se nemění)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity