Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Prohledávání stavového prostoru Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí a umí definovat základní pojmy z oblasti prohledávání stavového prostoru, jako je stavový prostor, operátor přechodu, cílový stav úlohy, hloubka cíle, délka cesty, faktor větvení, heuristická funkce,
  • umí algoritmicky popsat jednotlivé prohledávací metody,
  • ví provést vzájemné porovnání a zhodnocení prohledávacích algoritmů s ohledem na jejich úplnost, prostorovou a časovou složitost a optimálnost nalezeného řešení,
  • dokáže řešit modelové úlohy pomocí aplikace prohledávacích algoritmů.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity