Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Soutěživé sítě Samoorganizující se mapy Jednoduchá samoorganizační mapa

Logo Matematická biologie

Jednoduchá samoorganizační mapa - organizační a aktivní dynamika

V případě samoorganuzijících se map působí neuronová síť jen pro představu, obvykle je reálně implementována pomocí jednodušších datových struktur, jako jsou pole (vektory) či matice.

Organizační struktura jednoduché samoorganizující mapy je shodná se sítí, která byla popsána v odstavci věnujícímu se MAXNET. Jedná se o dvouvrstvou síť, kde je vstupní vrstva úplně propojena s kompetiční vrstvou. Síť obvykle realizuje zobrazení z prostoru reálných čísel do prostoru binárních hodnot.

Obr. 4. Obecná topologie samoorganizující se mapy

Vektory vah mezi neurony vstupní a kompetiční vrstvy představují podobně jako v případě Hammingovy sítě pozice reprezentantů ve vstupním prostoru. Při aktivní dynamice tedy síť počítá podobně jako pro Hammingovu síť vzdálenost přiloženého vstupu od pozice všech reprezentantů daných vahami neuronů. Kompetiční vrstva poté zajistí opět vítězství nejsilnějšího.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity