Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Neuronové sítě - Perceptrony Jednovrstvý perceptron Klasifikační možnosti

Logo Matematická biologie

Klasifikační možnosti

Uvažujme nyní pro jednoduchost jednovrstvý perceptron realizující zobrazení z tedy klasifikaci prvků dvojdimenzionálního prostoru do dvou tříd. Připomeňme, že jednotlivý neuron s binárním výstupem dokáže rozlišit v prostoru dvě lineárně separovatelné třídy, kde dělící linii představuje přímka s normálovým vektorem odpovídajícím vektoru vah neuronu.

V případě jednovrstvého perceptronu takových dělících linií můžeme prostorem vést m, jednu pro každý neuron výstupní vrstvy. Samotné zmnožení neuronů ve výstupní vrstvě však nepřináší oproti jednotlivému neuronu žádný posun v klasifikačních možnostech perceptronu, protože neuronové síti chybí možnost výstupy jednotlivých neuronů dále kombinovat a umožnit tak klasifikaci do více tříd.

Obr. 6. Rozdělení Euklidovského prostoru jednovrstvým perceptronem se třemi neurony

Východisko z této situace představuje přidání další vrstvy neuronů a zavedení konceptu vícevrstvých perceptronů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity