Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod do genetických algoritmů (GA) Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1] Šíma, J., Neruda, R.: Teoretické otázky neuronových sítí. MATFYZPRESS, 1996, ISBN 80-85863-18-9.

[2] Volná, E.: Neuronové sítě 2. Skripta Ostravská universita v Ostravě, Ostrava, 2008.

[3] V. Kvasnička, L. Beňušková, J. Pospíchal, I. Farkaš, P. Tiňo, and A. Kráľ.: Úvod do teórie neurónových sietí. IRIS, Bratislava, 1997, ISBN 80-88778-30-1.

[4] PAVLOVIČ, Jan.: Multikriteriální hybridní evoluční algoritmy pro výběr a optimalizaci dekontaminačních technologií, 2008. Rigorózní práce, Masarykova univerzita, http://is.muni.cz/th/4035/fi_r/.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity