Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Soutěživé sítě Samoorganizující se mapy Kohonenova samoorganizační mapa

Logo Matematická biologie

Kohonenova samoorganizační mapa – organizační a aktivní dynamika

Organizační dynamika Kohonenovy mapy je zcela stejná, jako v případě jednoduché samoorganizační mapy z obrázku Soutěživé sítě 4. Rozdíl se nachází v kompetiční vrstvě. Její organizace je opět naprosto shodná s předcházejícími případy soutěživých sítí, ale neurony (detektory) jsou navíc logicky uspořádány do geometrické struktury. Nejčastěji je to přímka či mřížka, ale může být v zásadě libovolná. Obvykle má její rozměr výrazně nižší dimenzi, než originální prostor vstupů.

Obr. 5. Definice okolí detektoru dle [2].

Geometrické uspořádání detektorů umožňuje definovat pojem „1 - n okolí“ každého z detektorů. V procesu aktivní dynamiky se toto geometrické uspořádání neuplatňuje, aktivní dynamika po předložení vstupu je zcela shodná s jednoduchou samoorganizační mapou definovanou v předchozí kapitole.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity