Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami Hopfieldova síť Organizační dynamika

Logo Matematická biologie

Stav Hopfieldovy sítě

Příklad Hopfieldovy sítě se třemi uzly je uveden na následujícím obrázku. Symetrické váhy jsou označeny znakem pevné (nepodléhají adaptaci) prahy neuronů a výstupy, tedy stavy neuronů

Obr. 2. Hopfieldova síť se třemi uzly

Výstup jednotlivého -tého neuronu je definován v souladu s dříve zavedenou definicí jednotlivého neuronu jako

(3)

kde  představuje explicitní práh a aktivační výstupní funkce  má bipolární nebo binární charakter.

Variantu, kdy je aktivační výstupní funkce definována jako spojitá, například sigmoidální funkce,

(4)

nazýváme spojitou Hopfieldovou sítí, narozdíl od její diskrétní realizace s binárními či bipolárními neurony.

Hopfieldova síť s  neurony je v každém diskrétním okamžiku charakterizována vektorem výstupů jednotlivých neuronů.  Výstup každého -tého neuronu také označujeme za stav neuronu Stav sítě je pak dán vektorem o prvcích, kde každý prvek představuje stav jednoho z neuronů. Zvláštní význam má pak stav sítě v ustáleném stavu, kdy tento stav sítě představuje ukončení aktivní dynamiky sítě a tedy hledaný atraktor.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity