Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Expertní systémy Expertní systém (ES)

Logo Matematická biologie

Expertní systém (ES)

Expertní systémy řadíme do metod a modelů umělé inteligence. Expertní systém představuje počítačový model, který má nahradit rozhodování lidského odborníka. Jedná se tedy v souladu s definicí umělé inteligence o tvoru inteligentních strojů, které emulují rozhodování člověka. Expertní systémy jsou vytvářeny jako specializované modely, tedy modely cílené do dané oblasti (medicína, řízení procesů, obchodování…) lidské činnosti. Snahou expertních systému je emulovat co možná nejlépe rozhodování experta, tedy odborníka, který je v dané oblasti specializován a který je na základě svých znalostí a zkušeností schopen řešit problémy v dané oblasti lépe, než ostatní lidé.

Úspěšné vytvoření expertního systému má oproti lidskému expertovi řadu výhod. Je levnější na provoz, systém je vždy dostupný, jeho rozhodování je stabilní v čase, dokáže exaktně popsat rozhodovací proces. Problematická samozřejmě může být tvorba takového systému, kdy nebývá snadné převést rozhodování lidského experta na systém fungující podle pravidel. Lidský expert totiž není často schopen definovat postup, kterým ke správnému rozhodnutí došel, využívá svoji intuici.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity