Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami Hopfieldova síť Aktivní dynamika Hopfieldovy sítě

Logo Matematická biologie

Stavová mapa přechodů

Proces aktivní dynamiky pro konkrétní Hopfieldovu síť můžeme zobrazit pomocí stavové mapy přechodů. Každý uzel v této mapě obsahuje informaci o aktuálním stavu sítě a také energii, která tomuto stavu odpovídá.

Obr. 4. Uzel ve stavové mapě přechodů a jeho obsah

Jednotlivé uzly je možné v diagramu uspořádat od uzlů s nejvyšší energií až po uzly s energií nejnižší. Přiložení vstupu na síť odpovídá nastavení sítě do stavu rovnajícímu se tomuto vstupu. Pokud budeme předpokládat síť, kde jsou jednotlivé neurony voleny diskrétně a náhodně se stejnou pravděpodobností,můžeme Hopfieldovu síť a její mapu přechodů zobrazit následovně:

Obr. 5. Hopfieldova síť se třemi uzly a odpovídající mapa přechodů

Hrany mezi jednotlivými uzly odpovídají pravděpodobnosti, s jakou je ten který přechod proveden. V našem případě je výběr každého ze tří neuronů stejně pravděpodobný. Po jistém počtu kroků se síť dostane do stavu vyjádřeného jako 011, který odpovídá minimální hodnotě energie sítě a je v tomto případě dokonce globálním atraktorem. Ať je již v tomto stavu zvolen/aktivován kterýkoli z neuronů, nezmění svůj stav a síť tedy zůstává v tomto stabilním stavu.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity