Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Expertní systémy Nepravidlové expertní systémy Sémantické sítě

Logo Matematická biologie

Sémantické sítě

Sémantická síť je reprezentována obousměrně orientovaným grafem, který reprezentuje znalosti ES. Uzly reprezentují jednotlivé objekty modelu a hrany reprezentují relace mezi nimi. Veškeré znalosti jsou tedy rozprostřeny do jedné síťové úrovně - mělké znalostní struktury. Nejčastěji používanými relacemi mezi objekty jsou vztahy typu je, je částí, má. Sémantické sítě podporují tranzitivitu a dědičnost. Je ale nutné poznamenat, že tyto vztahy stejně jako sémantické sítě nejsou standardizovány, každý ES tedy může přicházet s vlastními definicemi či jejich modifikacemi.

Obr. 4. Sémantická síť kardiovaskulárního systému.

Hlavní výhodou sémantických sítí je jejich přehledné vyjádření a snadné vyhledávání. Nevýhodou jsou naopak nestandardizované vztahy mezi objekty, které mohou vést na různé způsoby jejich interpretace.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity