Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami Obousměrná asociativní paměť Organizační dynamika

Logo Matematická biologie

Organizační dynamika

Jedná se o síť, která se skládá ze dvou vrstev vzájemně úplně propojených neuronů. Každá z vrstev je současně vstupní i výstupní vrstvou. Vstupní vektor asociuje po předložení síti na první vrstvu výstupní vektor a naopak po předložení vektoru na vstupy druhé vrstvy je asociován vektor

Obr. 9. Topologie BAM dle [5].
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity