Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Soutěživé sítě Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí popsat princip soutěživých sítí a demonstrovat jej na dynamice sítě MAXNET,
  • je seznámen s dynamikou Hammingovy sítě a dokáže demonstrovat její aktivní dynamiku na modelovém příkladu,
  • zná organizační a aktivní dynamiku Kohonenovy samoorganizační mapy,
  • umí formálně definovat adaptační dynamiku Kohonenovy mapy, popsat úskalí Kohonenova učení a provést jeho rozšíření o algoritmy LVQ1, LVQ2, LVQ3.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity