Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Expertní systémy Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1] Provazník, I., Kozumplík, J. (1999): “Expert Systems”, VUT Brno, 101 p., ISBN 80-214-1486-3.

[2] Dvořák, J.: Expertní systémy. Učební text VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství. www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/Opory/ExpertniSystemy.pdf

[3] Berka, P. a kol.: Expertní systémy. Skripta. Praha, VŠE 1998.

[4] Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory I.Praha: Karolinum, 1998. 218 s. ISBN 80-7184-786-0.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity