Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod do genetických algoritmů (GA) Základní pojmy genetických algoritmů

Logo Matematická biologie

Základní pojmy genetických algoritmů

Genetické algoritmy patří mezi nepříliš jasně omezenou, rozsáhlou třídu algoritmů umělé inteligence, která je inspirována biologií. GA obvykle slouží k řešení optimalizačních úloh.  Podobně jako NN se uplatňují v takových oblastech, kde je nalezení řešení definovaného problému analyticky obtížné či nedostupné. Velmi stručně a zjednodušeně poznamenejme, že vlastnosti všech vyšších živých organizmů jsou zakódovány v genetické informaci uložené v sadě buněčných struktur – jaderných chromozomů. Chromozomy obsahují genetickou informaci vyjádřenou v řetězci DNA. Na tomto řetězci můžeme identifikovat jednotlivé úseky, logické funkční celky, které se nazývají geny. Opět s jistým zjednodušením můžeme říci, že konkrétní podoby genů (alely) a jejich kombinace, odpovídají za to, jaké vlastnosti bude mít konkrétní jedinec. Dle Darwinovy evoluční teorie pak jedinci, kteří jsou nejlépe přizpůsobení svými vlastnostmi prostředí (mají vhodný fenotyp), přežívají a rozmnožují se. V průběhu mnoha generací pak evoluční tlak vede k výběru v daném prostředí nejúspěšnější populace.

GA je rodina poměrně nových algoritmů, která se uplatňuje cca od 60. let dvacátého století a využívá výše zmíněné poznatky biologie. Konkrétně, jak už z jejich názvu vyplývá, se jedná o oblast genetiky a evoluční teorie.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity