Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Základy korelační analýzy Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná reálné příklady hodnocení vztahu dvou spojitých veličin
  • umí definovat Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient a zná rozdíly v jejich použití
  • rozumí principům výpočtu Pearsonova a Spearmanova koeficientu
  • je schopen identifikovat situace kdy je výpočet Pearsonova a Spearmanova koeficientu zavádějící
  • dokáže sestrojit interval spolehlivosti pro Pearsonův i Spearmanův koeficient
  • je schopen testovat hypotézu, že korelační koeficient je roven nule
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity