Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Další rozdělení pravděpodobnosti Fisherovo F rozdělení – F(k1,k2)

Logo Matematická biologie

Fisherovo F rozdělení – F(k1,k2)

Fisherovo F rozdělení pravděpodobnosti (Fisher’s -distribution) je opět rozdělení s velkým využitím v teoretické statistice, kde vzniká jako podíl dvou chí-kvadrát rozdělení. Máme-li tedy dvě nezávislé náhodné veličiny, a , s chí-kvadrát rozdělením se stupni volnosti a , tedy platí a , pak náhodná veličina má Fisherovo rozdělení s parametry a , které se zde, stejně jako v případě chí-kvadrát rozdělení, nazývají stupně volnosti. rozdělení je používáno pro sestrojení intervalu spolehlivosti pro podíl dvou rozptylů normálního rozdělení, a , navíc je to také modelové rozdělení testové statistiky, kterou používáme pro ověření hypotézy o rovnosti dvou rozptylů. V neposlední řadě má rozdělení také významné místo v testování hypotézy o rovnosti středních hodnot veličiny u více než dvou výběrových souborů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity