Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Bodové a intervalové odhady


Logo Matematická biologie

Bodové a intervalové odhady

V předchozích kapitolách jsme popsali pravděpodobnostní chování náhodné veličiny jako funkci zahrnující jeden či více parametrů. Abychom byli schopni popisovat, testovat a jinak rozhodovat o vlastnostech náhodných veličin, je nezbytné tyto parametry odhadnout. V této kapitole se krátce zmíníme o dvou hlavních typech bodových odhadů, a to o nestranných odhadech a maximálně věrohodných odhadech, a budeme se věnovat použití průměru a mediánu jako odhadům charakteristik symetrických a asymetrických dat. Hlavním cílem této kapitoly je však zavedení intervalových odhadů, intervalů spolehlivosti, které jsou jedním ze základních kamenů biostatistiky s naprosto klíčovým významem pro praxi.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity