Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Řešené příklady Příklad 5: Neparametrický párový test (Wilxoxonův, znaménkový)

Logo Matematická biologie

Příklad 5: Neparametrický párový test (Wilxoxonův, znaménkový)

A……parametr krve před podáním léku
B……parametr krve po podání léku
W+…součet pořadí přes kladné hodnoty rozdílů = 51
W- …součet pořadí přes záporné hodnoty rozdílů = 4

                          W = min(W+;W-) = 4
                              počet párů = n = 10

Pokud je W menší než kritická hodnota testu, pak zamítáme hypotézu shody distribučních funkcí obou skupin.

Řešení v softwaru Statistica I

V menu Statistics zvolíme Nonparametrics, vybereme Comparing two dependent samples (variables)

Řešení v softwaru Statistica II

Vybereme proměnné, které chceme testovat
p-value for highlighting- Úroveň p lze změnit
Kliknutím na Wilcoxon matched pairs test, získáme výstupy:

 

Příklad 5: Párový znaménkový test

• Vybereme proměnné, které chceme testovat
p-value for highlighting-Úroveň p lze změnit
• Kliknutím na Sign test (párový znaménkový test) získáme výstupy:

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity