Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Analýza rozptylu (ANOVA) Předpoklady analýzy rozptylu a jejich ověření

Logo Matematická biologie

Předpoklady analýzy rozptylu a jejich ověření

Analýza rozptylu má stejně jako většina dalších statistických metod svoje předpoklady, bez jejichž splnění nelze na její výsledky spoléhat, respektive, bez jejichž splnění bychom tuto metodu vůbec neměli na dané hodnoty použít. Předpoklady analýzy rozptylu jsou následující:

  1. Nezávislost pozorovaných hodnot. Tento předpoklad často bereme za automatický, nicméně automatický není a vždy je třeba se zamyslet nad původem jednotlivých pozorování, zda jsou či nejsou vzájemně nezávislá.
  2. Normalita hodnot jednotlivých náhodných výběrů. Tento předpoklad je nutno korektně ověřit, buď pomocí příslušného testu, nebo alespoň pomocí grafických metod (histogramu, krabicového grafu).
  3. Stejný rozptyl hodnot ve všech srovnávaných skupinách. Pro ověření tohoto předpokladu platí to samé, co platí v případě ověření normality. Opět musíme buď použít adekvátní test (např. F-test), nebo si pozorované hodnoty alespoň zobrazit pomocí histogramu či krabicového grafu
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity