Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Řešené příklady Příklad 7: Kontingenční tabulka

Logo Matematická biologie

Příklad 7: Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka – test dobré shody

FA = 102 * 30 / 166 = 18,43
FB = 102 * 136 / 166 = 83,57
FC = 11,57
FD = 52,43

        
Kontingenční tabulka v obrázku

Řešení v softwaru Statistica I

—Na hladině významnosti 0,05 testujte hypotézu o nezávislosti genu a stavu pacienta. Simultánní četnosti znázorněte graficky.

• V menu Statistics zvolíme Basic statistics, Vybereme Tables and banners

Řešení v softwaru Statistica II

•Vybereme proměnné, které chceme testovat

Řešení v softwaru Statistica III

Na záložce Options zaškrtneme Expected frequencies (Očekávané četnosti) (k ověření podmínek dobré aproximace)
Zaškrtneme Pearsonův chí-kvadrát
Pokud chceme vypočítat i Cramérův koeficient zaškrtneme Phi & Cramer‘s V
 
Poté se vrátíme na záložku Advanced, kde a zvolíme Detailed two-way tables

Řešení v softwaru Statistica IV

Kontingenční tabulka – čtyřpolní tabulky

Máme dvě nominální veličiny, X (má dvě varianty) a Y (má dvě varianty)

Kontingenční tabulka typu 2 x 2

Definice: podíl šancí (odds ratio)
Jestliže asymptotický interval spolehlivosti neobsahuje 1, pak hypotézu o nezávislosti zamítáme na hladině významnosti .

Test: Fisherův přesný (exaktní) test  (slouží též k testování v tabulce r x s, když nemáme splněny podmínky dobré aproximace)

Řešení v softwaru Statistica: Fisherův přesný test

Na záložce Options zaškrtneme Fisher exact
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity