Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Řešené příklady Základy software Statistica

Logo Matematická biologie

Základy software Statistica

Statistica pre Windows

  • StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz
  • Verze pro Mac i PC, dostupná česká lokalizace
  • Běžně dostupné v rámci MU z inet.muni.cz (login stejný jako do www.is.muni.cz)
  • Ukládání dat bez omezení velikosti tabulky
  • Transformace, normalizace a další datové operace, podpora SQL importu
  • Veškerá základní jednorozměrná i vícerozměrná statistika
  • Řada typů grafů
  • Spolupráce s MS Office a dalšími aplikacemi
  • Makro jazyk (Visual Basic) – tvorba složitějších aplikací
  • Podrobný help – statistická učebnice

Instalace programu Statistica

Uživatelské rozhraní

Klasické

Ribbons

Popis hlavních komunikačních rozhraní

Umístění datových souborů

Spouštění analýz a tvorby grafů

Veškeré analýzy jsou dostupné v menu Analysis a Graphs
Po výběru analýzy/grafu následuje specifikace jeho nastavení a dat
Výstupy mohou být zobrazeny třemi způsoby – samostatně, workbook, report
Základní analýzy a grafy jsou dále dostupné v kontextovém menu proměnných

Analýza dat – obecné principy zadávání

Výstupní možnosti

Menu File

Vytvoření nového souboru

Otevření a ukládání souborů

Statistica podporuje načítání a ukládání řady typů souborů

•Excel
•Textové soubory
•Dbf soubory
•SPSS
•Html
•rtf

Import dat z Excelu

Import dat z textového souboru

Import z databáze I.

Import z databáze II.

Output manager (součást nastavení SW)

Menu Edit

Standardizace a náhodná čísla

Menu View

Obsahem menu je jednak zobrazení
datového listu tj. způsob zobrazení
hlaviček sloupců a řádků, mřížek, textových
dat, šířky sloupců, záhlaví a zápatí atd.

Dalšími nastaveními jsou zobrazení stavových
a nástrojových lišt a uživatelské nastavení těchto lišt

Menu Insert

Menu Format

Formátování sešitu Statistica

Menu Window a Help

Menu Tools

Analysis bar

Výběr dat (selection conditions)

Tvorba maker

Uživatelské nastavení Statistica

Nastavení programu Statistica I. (Celkové nastavení)

Nastavení programu Statistica II. (Analýzy a grafy)

Nastavení programu Statistica III. (Output manager)

Nastavení programu Statistica IV. (Uživatelské seznamy)

Nastavení programu Statistica V. (Správa konfigurací)

Nastavení programu Statistica VI. (Nastavení maker)

Nastavení programu Statistica VII. (Workbook)

Nastavení programu Statistica VIII. (Reporty)

Nastavení programu Statistica IX. (Grafy I)

 

Nastavení programu Statistica X. (Grafy II)

Nastavení programu Statistica XI. (Spreadsheets)

Nastavení programu Statistica XII. (Import dat)

Menu Data

Operace s daty

Editace výstupních tabulek

Vlastnosti a editace datových souborů

Řazení dat

Řazení dat v Statistica probíhá obdobně jako v databázích, tj. seřazení podle jedné proměnné ovlivní i ostatní sloupce (tj. není nebezpečí ztráty vazby dat – např. Excel)

Řazení lze provádět maximálně podle 7 proměnných

Vzorce v programu Statistica

Vzorec je vždy uvozen =, poté následuje zápis vzorce

Na základě vzorce je vždy přepočítán celý sloupec (proměnná)

Funkce lze vybírat ze seznamu, k dispozici je i nápověda tvorby funkcí

Na proměnné je odkazováno pomocí stylu vX (v1 např.), kde v je variable a X číslo sloupce (proměnné) – např. =cos(v2) – výsledná proměnná obsahuje cosiny jednotlivých čísel ve sloupci (proměnné) v2

Přepočet nastává buď automaticky po zadání nebo stiskem klávesy F9

Export výstupů I. (report)

Report lze ukládat ve speciálním formátu Statistica (ukládá i strom analýz)

V textovém formátu (nejsou ukládány grafy)

V RTF (rich text formát), pouze tabulky a grafy, ne strom analýz), snadno editovatelné v MS Word a obdobných editorech

Do HTML (vytvoření webové stránky) s grafy ve formátu .png

Export výstupů II. (Workbook)

Celkový workbook lze ukládat pouze ve formátu Statistica

Jednotlivé tabulky a grafy lze však vyextrahovat do samostatných oken a vyexportovat

Spolupráce s jinými aplikacemi (vkládání objektů)

Na spolupráci s jinými aplikacemi lze pohlížet dvojím způsobem

I. První možností je vkládání výstupů Statistica do jiných aplikací

Statistica podporuje spolupráci s MS Office a dalšími programy podporujícími vkládání objektů jiných aplikací

Kromě MS Office je možná např. spolupráce s Adobe Illustratorem při tvorbě grafů

II. Druhou možností je komunikace přes makrojazyk Statistiky, příkladem může být napsání excelovského makra, které pro data sešitu spočítá analýza ve Statistice a výsledek vloží do listu Excelu, případně použije pro zobrazení excelovských dat graf Statistiky

Kopírování a vkládání tabulek do MS Office

V případě, že chceme zachovat i popisky tabulek je nutné vybrat celou tabulku a použít položku menu Copy with Headers

Zkopírovanou tabulku vkládáme do aplikací MS Office prostým vložením, jedinou vyjímkou je Excel XP, kde musí být tabulka vložena jinak ve formátu Biff4
Pokud chceme tabulku vložit jako objekt Statistica použijeme také vložit jinak jako Statistica spreadsheet object
S tabulkami je možno pracovat jako s objekty MS Office (tabulky Wordu, list Excelu tj. normální editace MS Office)  nebo jako s vloženými objekty jiné aplikace (Statistica, otevírají a editují se v okně Statistica)
 

Kopírování grafů

Graf ve workbooku nebo samostatném okně je zkopírován pomocí kontextové nabídky nebo nabídky menu
Pokud je graf vkládán normálním vkládáním do dokumentů MS Office, je vložen jako objekt Statistica a po poklepu jej lze ve Statistica editovat
Tento objekt lze pomocí funkce oddělit převést na kresbu MS Office (vektorová kresba, nevratná změna)
Další možností je vložit graf pomocí vložit jinak jako bitmapový obrázek
Na vektorovou kresbu je možné převést graf též po vložení do Adobe Illustratoru
Na vektorovou kresbu je možné převést graf též po vložení do

 

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity