Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Úvod do statistické analýzy dat pro zdravotnické obory


Logo Matematická biologie

Úvod do statistické analýzy dat pro zdravotnické obory

Tato kapitola má za cíl představit statistickou analýzu dat v biologii a medicíně (biostatistiku) jako aplikovanou vědu vycházející ze statistiky, která nám slouží k získání užitečné informace z pozorovaných dat. V popředí našeho zájmu je popis a vysvětlení pozorované variability studovaných subjektů ve znaku, který nás zajímá. Pod pojem biostatistika lze zařadit metodické postupy pro řešení mnoha úloh, v našem případě se budeme věnovat zejména popisu vlastností cílové populace spolu s grafickým znázorněním pozorovaných hodnot, srovnání sledované vlastnosti v rámci dvou nebo více experimentálních skupin a zčásti i regresní analýze. Každá z těchto úloh má svá specifika, kterým je nutné se při hodnocení věnovat, naším cílem totiž není bezhlavé použití biostatistických metod, ale korektní použití biostatistických metod.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity