Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Další rozdělení pravděpodobnosti Chí-kvadrát rozdělení – χ2(k)

Logo Matematická biologie

Chí-kvadrát rozdělení – χ2(k)

Chí-kvadrát rozdělení (chi-squared distribution) je spojité rozdělení pravděpodobnosti s velkým významem v teoretické statistice. Využíváme ho při konstrukci intervalu spolehlivosti pro rozptyl náhodné veličiny a je to modelové rozdělení pravděpodobnosti testové statistiky při testování hypotéz o nezávislosti kvalitativních dat a testech dobré shody. Chí-kvadrát rozdělení vzniká jako součet druhých mocnin nezávislých náhodných veličin se standardizovaným normálním rozdělením, , jedná se tedy o rozdělení odvozené z normálního. Jediným parametrem rozdělení je konstanta , která je standardně nazývána počet stupňů volnosti (degrees of freedom). Hustoty chí-kvadrát rozdělení pro čtyři různé hodnoty parametru jsou zobrazeny na obrázku 3.5 vlevo.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity