Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Další rozdělení pravděpodobnosti Binomické rozdělení – Bi(n,π)

Logo Matematická biologie

Binomické rozdělení – Bi(n,π)

Příkladem diskrétního rozdělení je binomické rozdělení (binomial distribution) Bi(n,), které je základním modelem pro diskrétní veličiny v biologii i medicíně. Popisuje totiž počet výskytů sledovaného znaku nebo události (ve formě ano/ne, nastala/nenastala) v sérii nezávislých experimentů, kdy v každém experimentu máme stejnou pravděpodobnost výskytu daného znaku (události), označenou . Příkladem náhodné veličiny s binomickým rozdělením může být sledování výskytu nežádoucích účinků u léčených pacientů nebo sledování přítomnosti biologického druhu na dané lokalitě.

Pravděpodobnostní funkce binomické náhodné veličiny pro experiment s 10 a 100 opakováními vzhledem ke třem různým možnostem parametru jsou uvedeny na obrázku 3.7 (na obrázku vlevo jsou body jednotlivých funkcí pro přehlednost spojeny tečkovanou čárou).

Obr. 3.7: Pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny s binomickým rozdělením pro n=10 a n=100.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity