Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Řešené příklady Příklad 6: Kruskalův- Wallisův test

Logo Matematická biologie

Příklad 6: Kruskalův- Wallisův test

—Bylo získáno 150 kosatců pocházejících ze tří základních tříd: iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Z botaniky je známo že iris versicolor je hybridem zbývajících dvou druhů. U květů byly měřeny následující údaje: délka a šířka kališních lístků, délka a šířka korunních plátků. —

Na hladině významnosti 0,05 testujte hypotézu, že délka kališních lístků u třech tříd kosatců se neliší. Pokud zamítnete nulovou hypotézu, zjistěte, které dvojice tříd se od sebe liší.

Iris virginica                          Iris versicolor                                  Iris setosa

Řešení v softwaru Statistica I

V menu Statistics zvolíme Nonparametrics, vybereme Comparing multiple Indep. samples (groups)

 

Řešení v softwaru Statistica II

Vybereme proměnné, které chceme testovat
p-value for highlighting- Úroveň p lze změnit
Kliknutím na Summary:  Kruskal-Wallis ANOVA & Median test získáme výstupy.

 

Řešení v softwaru Statistica III

Testy mnohonásobného porovnávání

Kliknutím na Multiple comparisons of mean ranks for all groups

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity