Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Testy o parametrech jednoho rozdělení

Logo Matematická biologie

Testy o parametrech jednoho rozdělení

Pointou testů o parametrech jednoho rozdělení pravděpodobnosti je srovnání výběrové charakteristiky vypočtené na základě pozorovaných dat (ty reprezentují odhad sledované charakteristiky náhodné veličiny) s předem danou hodnotou (konstantou). Testujeme tak, zda se výběrové charakteristiky našeho datového souboru shodují s předpokládanou hodnotou.
Základní testy o parametrech jednoho rozdělení jsou následující:
  • Test o střední hodnotě při známém rozptylu (-test pro jeden výběr)
  • Test o střední hodnotě při neznámém rozptylu ( -test pro jeden výběr)
  • Neparametrický test pro jeden výběr (Wilcoxonův test)
  • Test o rozdílu párových (závislých) pozorování (párový -test)
  • Test o rozptylu normálního rozdělení
Kromě samotného rozhodnutí o platnosti nulové hypotézy je pro korektní popis provedeného experimentu a pozorovaných dat nezbytné vypočítat i adekvátní interval spolehlivosti pro výběrovou charakteristiku sumarizující sledovanou náhodnou veličinu (výběrový průměr nebo výběrový rozptyl). Jen tak jsme si totiž schopni udělat komplexní obrázek jak o dosažené statistické významnosti, tak o dosažené praktické významnosti.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity