Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Řešené příklady Příklad 3: Párový dvouvýběrový t-test

Logo Matematická biologie

Příklad 3: Párový dvouvýběrový t-test

Byl prováděn pokus s dietou u 18 diabetických krys, každá krysa byla vystavena dvěma dietám. Protože každá krysa absolvovala obě diety, jde o párové uspořádání, kdy hodnoty v obou pokusech jsou spojeny přes pokusné zvíře. Zjistěte, zda testovaná dieta způsobí změnu hmotnosti u krys.

1.Nulová hypotéza zní, že skutečný průměrný rozdíl mezi oběma dietami je 0, alternativní hypotéza zní, že to není 0.

2.Pro každou krysu je spočítán rozdíl mezi hmotnosti při obou dietách a měly by být ověřeny předpoklady pro one sample -test – tedy alespoň přibližně normální rozložení.

3.Je spočítána testová charakteristika, výpočet vlastně probíhá jako one-sample t-test, kde je zjišťována významnost průměru diferencí obou souborů jako rozdíl mezi touto hodnotou a nulou (nula je hodnota, kterou by průměrná diference měla nabývat, pokud platí nulová hypotéza). =-1,72 s 17 stupni volnosti, skutečná hodnota =0,102 a tedy na hladině =0,05 nemůžeme nulovou hypotézu zamítnou

4.Závěrem můžeme říci, že nulová hypotéza neexistence rozdílu mezi oběma dietami nebyla zamítnuta, což znamená, že testovaná dieta nemá  významný vliv na snížení hmotnosti.

Řešení v softwaru Statistica I

 V menu Statistics zvolíme Basic statistics ,vybereme t-test, dependent samples

Řešení v softwaru Statistica II

Zvolíme proměnné (Variables),
Kliknutím na Summary získáme výstupy

Řešení v softwaru Statistica III

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity