Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Bodové a intervalové odhady Intervalové odhady Interpretace intervalu spolehlivosti

Logo Matematická biologie

Interpretace intervalu spolehlivosti

V případě frekventistického pojetí statistiky, které je náplní těchto skript, předpokládáme, že poloha neznámého parametru je konstantní (předpokládáme tedy, že neznámý parametr není sám o sobě náhodnou veličinou). Za tohoto předpokladu má interval spolehlivosti následující interpretaci: pokud bychom opakovali experiment za stejných podmínek, respektive opakovaně vybírali skupiny subjektů o stejné velikosti (stejném ), počítali výběrovou statistiku a sestrojovali k ní interval spolehlivosti pro sledovaný parametr , pak těchto intervalů neznámý parametr pokrývá (obsahuje) a ho nepokrývá (neobsahuje). Jinak řečeno, interval spolehlivosti pokrývá neznámý parametr s rizikem . Budeme-li uvažovat např. 95% interval spolehlivosti sestrojený kolem výběrové statistiky, pak při provedení 100 experimentů za stejných podmínek a se stejnou velikostí vzorku () by měl alespoň v 95 případech tento interval spolehlivosti pokrývat neznámý parametr .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity