Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Úvod do statistické analýzy dat pro zdravotnické obory Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí významu biostatistiky v hodnocení biologických a klinických dat
  • zná základní biostatistické úlohy a je schopen definovat jejich cíle
  • rozumí klíčovým pojmům biostatistiky: zkreslení výsledků, reprezentativnost, srovnatelnost, spolehlivost, významnost
  • je schopen vysvětlit rozdíl mezi korelací a kauzálním vztahem
  • umí charakterizovat vztah experimentálního vzorku a cílové populace
  • umí vysvětlit rozdíl mezi statistickou a věcnou významností

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity