Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat pojem náhodná veličina a zná hlavní funkce popisující její pravděpodobnostní chování
  • zná nejdůležitější charakteristiky náhodné veličiny a rozumí rozdílu mezi teoretickou a výběrovou formou těchto  charakteristik
  • rozumí významu normálního rozdělení a zná jeho nejdůležitější vlastnosti
  • je schopen aplikovat pravidlo +/- 3 sigma
  • dokáže definovat další klíčová rozdělení pravděpodobnosti vyskytující se v teoretické i praktické statistice
  • je schopen vysvětlit význam transformace náhodné veličiny a uvést reálné příklady použití transformace v biostatistice
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity