Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - II Regulární výrazy Třída RegExp

Logo Matematická biologie

Třída RegExp

JavaScript obsahuje speciální třídu RegExp, která za nás regulární výrazy vykonává. Máme k dispozici dva konstruktory:

var regexp = new RegExp(vzor, modifikátory);
//Nebo
var regexp = /vzor/modifikátory

Modifikátory jsou paramerty které doplňují regulární výrazy a mění jejich způsob provádění. K dispozici máme následující modifikátory:

i = case-insensitive (nedívá se na velikost písmen)
g = prohledá všechny výrazy namísto zastavení se po prvním výskytu
m = multiline (víceřádkový režim, hranice označují začátek a konec řádku místo začátku a konce celého řetězce)

Regexp.test(string)

Tato metoda otestuje, zda daný výraz našel shodu. Vrací true-false. Kontrola emailu v JavaScriptu by tedy vypadala např. takto:

var re = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-z]{2,4}$/;
var platny = re.test("muj@email.com");
document.write(platny)

String.match(Re­gexp)

Vrátí pole podřetězců, které odpovídají danému regulárnímu výrazu. Následující kód najde v textu všechny výskyty slov obsahující ain:

var str="The rain in SPAIN stays mainly in the plain";
var n=str.match(/ain/g);
document.write(n); // ain,ain,ain

Využití regulárních výrazů je obrovské, můžeme velmi jednoduše prohledávat řetězce, případně pomocí regulárních výrazů i řetězce nahrazovat. To se dělá metodou replace na stringu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity