Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Objekty

Logo Matematická biologie

Objekty

Všechny neprimitivní datové typy jsou objekty. Nejběžnějšími typy objektů jsou:
Prostý objekt (plain object), který může být vytvořen násludujícím způsobem:

{
    firstName: 'Jane',
    lastName: 'Doe'
}

Vytvořený objekt má dvě vlastnosti. Hodnota vlastnosti firstName je 'Jane' a hodnota vlastnosti lastName je 'Doe'.

Pole (array), které může být vytvořeno následujícím způsobem:

[ 'apple', 'banana', 'cherry' ]

Vytvořené pole má tři elementy, ke kterým lze přistupovat pomocí číselných indexů. Například index prvku 'apple' je 0.

Regulární výraz (Regular expression) lze vytvořit následujícím způsobem:

/^a+b+$/

Objekty mají následující vlastnosti:

Porovnání podle odkazu (reference)
Porovnávají se identity objektů, každá hodnota má svou vlastní identitu:

> {} === {}  // dva různé prázdné objekty
false

> var obj1 = {};
> var obj2 = obj1;
> obj1 === obj2
true

Objekty se mohou libovolně měnit
Můžete volně měnit, přidávat či odebírat vlastnosti:

> var obj = {};
> obj.foo = 123; // přidáme vlastnost `foo`
> obj.foo
123

Příklad
Nadefinujte objekt, který bude popisovat osobu.

Řešení
function osoba(jmeno, vek, pohlavi) {
   this.jmeno = jmeno
   this.vek = vek
   this.pohlavi = pohlavi
 }
// vytvoření osob
var martin = new osoba("Martin Novak", 33, "M");
var jana = new osoba("Jana Novakova", 34, "Z");

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity