Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů III Datové typy Neordinární datové typy

Logo Matematická biologie

Neordinární datové typy

Neordinální datové typy budeme chápat tak, že hodnoty takového typu nejsou zobrazitelné na množinu celých čísel. Mezi neordinální datové typy patří datový typ pro popis racionálního čísla, tedy čísla, jehož počet desetinných míst je konečný.

Racionální čísla
Datových typů pro uložení racionální čísel je (stejně jako celočíselných) více. Liší se samozřejmě rozsahem, ale také přesností. Teoreticky platí, že mezi dvěma libovolnými desetinnými čísly je nekonečno desetinných čísel. K tomu bychom v počítači potřebovali nekonečno bajtů, což samozřejmě nemáme, takže uložená čísla mají omezenou přesnost a nejsou spojité, ale diskrétní (jejich hodnota se mění skokově). Z toho vyplývá, že do proměnné datového typu racionální číslo nelze uložit jakékoliv takové číslo, ale pouze nejbližší možné (o což se nemusíme starat, zaokrouhlení se provede automaticky). Nejčastější datové typy pro uložení raciunálních čísel jsou:

  • single s rozsahem 1,5x10-45 až 3,4x1038 (4 bajty)
  • real s rozsahem 2,9x10-9 až 1,7x1038 (6 bajtů)
  • double s rozsahem 5,0x10-324 až 1,7x10308 (8 bajtů)
  • extended s rozsahem 3,4x10-4932 až 1,1x104932 (10 bajtů)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity