Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Číselné operátory

Logo Matematická biologie

Číselné operátory

JavaScript obsahuje následující aritmetické operace:

Sčítání: number1 + number2
Odečítání: number1 - number2
Násobení: number1 * number2
Podíl: number1 / number2
Zbytek po dělení: number1 % number2
Zvýšení o jedničku: ++variable, variable++
Snížení o jedničku: --variable, variable--
Opačné číslo: -value
Konverze na číslo: +value

Poznámka: K dispozici je také globální objekt Math který poskytuje spoustu dalších aritmetických operací.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity