Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů II Průměr známek

Logo Matematická biologie

Průměr známek

Vytvořte algoritmus pro výpočet průměru ze 30 zadaných známek. Průměr známek se vypočítá jako jejich součet lomeno jejich počet. Ve výsledném algoritmu tedy potřebujeme zadat 30 známek, které sečteme a následně vypočteme jejich průměr.

Úlohu bychom mohli řešit tak, že bychom nechali uživatele najednou zadat 30 známek, následně bychom je všechny sečetli a vypočítali průměr. To by bylo řešení bez cyklu, jehož nevýhodou je nesnadné rozšíření třeba na jiný (větší, ale i menší) počet známek, ale i případná kontrola zadaného vstupu atd.

Výsledný součet bude v proměnné s, zadaná známka je v proměnné z. Nesmíme zapomenout na to, že sčítání se také bude provádět postupně v cyklu, stejně jako zadávání, takže v proměnné s budeme mít průběžný součet, ke kterému musíme hodnotu známky přičítat.

Provedeme tedy součet, který si uložíme: a následně vrátíme do proměnné : . Toto lze v programování zapsat zkráceně, a to: . Matematicky by tento zápis nedával smysl (pouze pro nulové a). Nesmíme ovšem zapomenout, že rovnítko v příkazu znamená přiřazení, nikoliv porovnání (není to podmínka). Zápis by se dal slovně popsat: proveď součet proměnných a a výsledek ulož do proměnné .

Tělem cyklu je zadávání z a sčítání. Po skončení cyklu se provede výpočet průměru, který nakonec vypíšeme. A samozřejmě nesmíme zapomenout inicializovat proměnnou pro součet – provádíme sčítání, takže inicializace bude na 0.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity