Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Proměnné typu Boolean

Logo Matematická biologie

Proměnné typu Boolean

Primitivní typ Boolean obsahuje pouze hodnoty true a false. Výsledky následujících operátorů jsou typu Boolean:

  • Binární logické operátory: (And), || (Or)
  • Logický operátor negace: ! (Not)
  • Operátory porovnání: ===, !==, ==, !=
  • Operátory porovnání (pro typ strings a numbers): >, >=, <, <=

Pravda a nepravda

Kdekoliv JavaScript očekává hodnotu typu Boolean (např. v podmínce příkazu if), tak vždy zde můžeme uvést proměnnou jakéhokoliv typu. Tato proměnná bude vždy interpretována jako true nebo false. Následující hodnoty jsou interpretovány jako false:

undefined, null
Boolean: false

Number: -0, NaN
String: ''

Všechny ostatní hodnoty (včetně všech objektů) se pak považují za true. Boolean(), zavolána jako funkce konvertuje zadaný parametr na typ Boolean. Tato funkce se dá využít pro otestování jak bude daná hodnota interpretována:

> Boolean(undefined)
false
> Boolean(0)
false
> Boolean(3)
true
> Boolean({}) // prázdný objekt
true
> Boolean([]) // prázdné pole
true

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity