Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné

Logo Matematická biologie

Proměnné

Proměnné je v JavaScriptu potřeba deklarovat předtím, než je použijeme:

var foo;  // deklarace proměnné `foo`

Můžeme ovšem zároveň při deklaraci do proměnné rovnou přiřadit nějakou hodnotu:

var foo = 6;

Samozřejmě můžeme také přiřadit hodnotu do již existující proměnné:

foo = 4;  // změníme proměnnou `foo`

Kromě běžného přiřazení existují operátory které přiřazují a zároveň provádí výpočet. Typickým příkladem je operátor "+=". Následující dvě přiřazení jsou ekvivalentní:

x += 1;
x = x + 1;

Identifikátory proměnných (jména proměnných) jsou názvy (kombinace znaků a číslic), které v JavaScriptu musí splňovat daná syntaktická pravidla. Názvy proměnných jsou tzv. "case sensitive" což znamená že zaleží na velikosti znaků. Obecně platí, že první znak názvu proměnné může být jakýkoliv Unicode znak, znak dolaru "$", nebo podtržítko "_". Další znaky názvu proměnné navíc mohou obsahovat i číslice. Níže jsou ukázky platných názvů proměnných:

arg0
_tmp

$elem
π

Následující tabulka obsahuje rezervovaná slova, která jsou součástí syntaxe JavaScriptu a nemohou tak tedy být použity jako název proměnné (ani jako název funkce, nebo název parametru funkce):

arguments

break

case

catch

class

const

continue

debugger

default

delete

do

else

enum

export

extends

false

finally

for

function

if

implements

import

in

instanceof

interface

let

new

null

package

private

protected

public

return

static

super

switch

this

throw

true

try

typeof

var

void

while

Následující identifikátory nejsou reservována slova, ale měli by jste se také vyvarovat jejich použití jako název proměnné:

Infinity
NaN

undefined

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity