Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů II Faktoriál

Logo Matematická biologie

Faktoriál

Vytvořte algoritmus pro výpočet faktoriálu ze zadaného čísla. Faktoriál je definován jako: . Na vstupu od uživatele tedy bude jedno číslo. Na výstupu bude výpis vypočteného faktoriálu.

V podstatě jde o stejný příklad jako v předchozím případě. Jediný rozdíl je v tom, že jednotlivé hodnoty číselné řady mezi sebou nesčítáme, ale násobíme. Místo sčítání tak v těle cyklu použijeme násobení a opět využijeme zkrácený zápis: (vynásob a a výsledek ulož do proměnné ).

Druhý podstatný rozdíl je v inicializaci proměnné . U součtu jsme nastavili výchozí nulu – před součtem musí být celková hodnota 0. U součinu by 0 v inicializaci měla za následek to, že výsledek by byl opět 0 pro jakékoliv číslo. Proto musíme zvolit hodnotu 1. Můžeme obecně volit jiné výchozí hodnoty, vždy záleží na konkrétním příkladu.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity