Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů I Výpočet dojezdu automobilu

Logo Matematická biologie

Výpočet dojezdu automobilu

Známe vzdálenost, kterou chceme urazit, a dále známe aktuální obsah nádrže a spotřebu. Chceme spočítat, jestli vzdálenost máme šanci urazit, nebo ne. Na vstupu od uživatele tedy budou tři hodnoty: vzdálenost, kterou chceme urazit, aktuální obsah nádrže v litrech a spotřeba automobilu. Výsledkem algoritmu má být oznámení, zda zadanou vzdálenost můžeme urazit, nebo ne (spotřeba se uvádí v litrech na 100 ujetých kilometrů, proto je ve vzorci násobení hodnotou 100).

K porovnání dojezdu a zadané vzdálenosti je použit relační operátor větší nebo rovno. Pokud je tato podmínka splněna, pak je dojezdová vzdálenost větší nebo rovna zadané vzdálenosti, a proto víme, že ji s obsahem nádrže urazíme. V opačném případě, tj. vypočítaná dojezdová vzálenost je menší než zadaná, ji neurazíme.

Příklad: Napište dvě tabulky obsahují jednotlivé kroky pro obě možnosti, tj. první obsahuje hodnoty proměnných pro případ, kdy na obsah nádrže zadanou vzdálenost urazíme, a v druhé tabulce projdeme druhou větev, tj. obsah nádrže na zadanou vzdálenost nestačí.

Řešení:

krok / proměnná

v

l

s

d

popis činnosti

1

100

 

 

 

Zadáme vzdálenost uložíme do proměnné v

2

100

21

 

 

Zadáme aktuální obsah nádrže a uložíme do proměnné l

3

100

21

7

 

Zadáme spotřebu a uložíme do proměnné s

4

100

21

7

300

Vypočteme dojezdovou vzdálenost ze zadaných hodnot

5

100

21

7

300

Test: je daná vzdálenost menší, než vypočtený dojezd

6

100

21

7

300

ANO (+) vypíšeme "dojedem"

 

krok / proměnná

v

l

s

d

popis činnosti

1

200

 

 

 

Zadáme vzdálenost uložíme do proměnné v

2

200

7

 

 

Zadáme aktuální obsah nádrže a uložíme do proměnné l

3

200

7

7

 

Zadáme spotřebu a uložíme do proměnné s

4

200

7

7

100

Vypočteme dojezdovou vzdálenost ze zadaných hodnot

5

200

7

7

100

Test: je daná vzdálenost menší, než vypočtený dojezd

6

200

7

7

100

NE (-) vypíšeme "nedojedem"

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity