Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Základy JavaScriptu Příkaz a výraz

Logo Matematická biologie

Příkaz a výraz

Pro pochopení syntaxe JavaScriptu je potřeba rozlišovat mezi příkazy a výrazy. Příkaz prování nějakou konkrétní akci a celý program je vlastně složen z příkazů. Příkazy jsou zhruba shodné s větami běžných jazyků. Příkaz tvoří kompletní jednotku vykonávání kódu a bývají ukončeny středníkem ";". Příkladem příkazu je například deklarace proměnné:

var foo;

Výraz můžeme chápat jako něco, co generuje (produjuje) hodnotu. Je to konstrukce složená z proměnných, operátorů a volání metod, které jsou složeny pomocí odpovídající syntaxe jazyka a vyúsťují v jednu hodnotu. Výrazy se používají např. jako argumenty funkcí, objevují se na pravé straně přiřazovacích příkazů a pod. Níže je příklad jednoduchého výrazu:

3 * 7

Rozdíl mezi příkazem a výrazem lze v JavaScriptu demonstrovat na dvou různých způsobech použití if-then-else příkazu.

var x;
if (y >= 0) {
    x = y;
} else {
    x = -y;
}

alternativní vyjádření toho samého kódu pomocí if-then-else ve fromě výrazu:

var x = y >= 0 ? y : -y;

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity