Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů II Součet číselné řady

Logo Matematická biologie

Součet číselné řady

Vytvořte algoritmus pro součet číselné řady do zadaného čísla. Číselná řada začíná 1 a končí zadanou hodnotou. Například pro konečné číslo 8 se jedná o řadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jejímž součtem je 36 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8).

Řešení pomocí cyklu s daným počtem opakování se přímo nabízí. Rozmezí cyklu bude od 1 do nějakého zadaného n, které načteme od uživatele. Index cyklu se tedy bude měnit od 1 do , každým průchodem se zvedne o 1. V těle cyklu bude stačit posčítat postupně měnící se hodnoty indexu. Na tomto příkladu vidíme, že index je možné používat jako jakoukoliv jinou proměnnou.

Výsledný součet uložíme do proměnné s. Opět použijeme zápis , který znamená, že součet hodnot a uložíme do proměnné . Protože provádíme součet, tak počáteční hodnota (inicializace) bude stejně jako v předchozím příkladu 0.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity