Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Metody používané s řetězci

Logo Matematická biologie

Metody používané s řetězci

Řetězce mají mnoho užitečných metod, níže si ukážeme několik základních:

> 'abc'.slice(1)  // získání podřetězce
'bc'
> 'abc'.slice(1, 2)
'b'

> '\t xyz  '.trim()  // odstranění prázdných znaků
'xyz'

> 'mjölnir'.toUpperCase() // převod řetězce na kapitálky
'MJÖLNIR'

> 'abc'.indexOf('b')  // nalezení znaku v řetězci
1
> 'abc'.indexOf('x')

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity