Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - II Cykly

Logo Matematická biologie

Cykly

Základním příkazem pro cyklus je for který má následující syntaxi:

for ([«inicializace»]; [«podmínka»]; [«iterace»])
    «příkaz(y)»

Příkaz «inicializace» je provedena předtím, než se začne cyklus provádět. Platnost podmínky «podmínka» je kontrolována vždy před kažným průchodem cyklu, pokud se podmínka vyhodnotí jako neplatná, tak se celý cyklus ukončí. Příkaz «iterace» se provede vždy po každém jednotlivém průchodu cyklem. Následující příklad vypíše na konzoli všechny hodnoty pole:

for (var i=0; i < arr.length; i++) {
    console.log(arr[i]);
}

Dalším příkazem pro vytvoření cyklu je while. Ten provádí tělo cyklu tak dlouho, dokud je podmínka u while splněna. Níže je příklad, který vypíše na konzoli to samé, co příklad předchozí:

var i = 0;
while (i < arr.length) {
    console.log(arr[i]);
    i++;
}

Třetím typem cyklu je příkaz do-while, který provádí tělo cyklu tak dlouho, dokud je podmínka u příkazu while platná. Důsledek této konstrukce je takový, že se tělo cyklu provede minimálně jednou. Někdy se tomuto zápisu říká také cyklus s podmínkou nakonci.

do {
    // ...
} while (podmínka);

Ve těle všech tří typů cyklů se mohou vyskytnou také příkazy break a continue. Příkaz break okamžitě ukončí a opustí prováděný cyklus, začnou se tedy provádět příkazy, které zásledují za cyklem. Oproti tomu příkaz continue ukončí aktuálně prováděný průchod cyklem a začne provádět průchod další, jinými slovy v aktuálním průchodu cyklem přeskočí zbývající příkazy.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity