Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Základy JavaScriptu Syntaxe

Logo Matematická biologie

Syntaxe

V této kapitole si popíšeme základní syntaxi jazyka JavaScript. Níže je ukázka, jak takový zápis v jazyce JavaScript vypadá.

// Dvě lomítka znamenají jednořádkový komentář
var x;  // deklarace proměnné
x = 3 + y;  // přiřazení hodnoty do proměnné `x`
foo(x, y);  // volání funkce `foo` s parametry `x` a `y`
obj.bar(3);  // Volání metody `bar` objektu `obj`
// Podmíněné příkazy
if (x === 0) {  // Je `x` rovno nule?
    x = 123;
}
// Definice funkce `baz` s parametry `a` a `b`
function baz(a, b) {
 return a + b;
}

Poznámka: Dávejte pozor při použití znaku rovná se "=", protože se s ním často setkáte ve dvou různých významech. Použití jednoho rovnítka "=" znamená přiřazení nějaké hodnoty do proměnné, avšak použití třech rovnítek "===" se používá při porovnávání dvou hodnot (viz příkaz "if").

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity