Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Proměnné typu Numbers

Logo Matematická biologie

Proměnné typu Numbers

Všechny čísla v JavaScriptu jsou s plovoucí desetinnou čárkou:

> 1 === 1.0
true

Speciální čísla která se v JavaScriptu vyskytují jsou následující:

NaN (“not a number”)
Většinou chybná hodnota:
> Number('xyz')  // 'xyz' nemůže být konvertováno na číslo
NaN
Infinity
Také většinou chybná hodnota:
> 3 / 0
Infinity
> Math.pow(2, 1024)  // číslo je moc velké (mimo rozsah typu Numbers)
Infinity

Poznámka: Infinity je větší než jakékoliv jinačí číslo (kromě NaN) a podobně -Infinity je menší než jakékoliv jiné číslo (kromě NaN). To je užitečné pro nastavení defaultních hodnot (například při hledání minima nebo maxima).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity