Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Algoritmus Programování (tvorba algoritmů)

Logo Matematická biologie

Programování (tvorba algoritmů)

V praxi se pod pojem programování schovávají následující činnosti:

  1. Analýza (problému) – zjistit, co uživatel přesně potřebuje, přesná specifikace úlohy
  2. Algoritmizace – vymyslet postup, jak danou úlohu řešit
  3. Programování/Kódování – „donutit“ počítač, aby tento postup realizoval
  4. Testování

Analýza

Často největší problém, je zde nutná spolupráce se zadavatelem.  Zadavatel většinou neví, co chce (i když si myslí, že ví) a zjistí, že to chtěl jinak, až když je práce (program) hotová. Proto je vhodné před započetím práce sepsat dokument (specifikace zadání), kde bude přesně uvedeno, co zadavatel požaduje.

Algoritmizace

Algoritmus si můžeme představit jako „kuchařku“ pro řešení dané úlohy. Algoritmus definujeme jako konečnou posloupnost elementárních příkazů, jejichž provádění umožňuje pro každá přípustná vstupní data mechanickým způsobem získat po konečném počtu kroků příslušná výstupní data.

Programování/Kódování

Programem budeme nazývat algoritmus, který je zapsaný ve tvaru vhodném pro jeden konkrétní typ procesoru (počítač). Procesory pracují ve strojovém kódu , který je pro lidi velmi nepřehledný. Proto vznikly programovací jazyky, které můžeme chápat jako kompromis. Pro lidi je relativně dobře čitelný a je snadno přeložitelný do strojového kódu pomocí překladače (kompilátoru). Výhoda je také ta, že jednou napsaný program (v programovacím jazyce) lze přeložit do strojového kódu různých počítaču.

Prekladač vs. Interpret

Prekladač je nástroj, který vezme zdrojový tvar programu (napsaný v programovacím jazyce) a preloží (zkompiluje) ho do strojového kódu daného procesoru (binární tvar programu).
Interperet (interpreter) je nástroj, který vezme zdrojový tvar programu a jeho jednotlivé instrukce postupně vykonává. Běh programu je tak pomalejší.

Příklad: Uveďte programovací jazyky které znáte a rozhodněte, do které z těchto dvou kategorií patří.

Testování

Ověření funkčnosti vytvořeného programu. Alfa-testování provádí tvůrce programu, betatestování provádí vybraná skupinka uživatelů (beta-testeri). Na testování nezapomínat! V některých případech je to prakticky jediná možnost, jak zjistit jestli náš program funguje tak jak má.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity