Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů I Výpočet objemu válcové nádoby

Logo Matematická biologie

Výpočet objemu válcové nádoby

Zadáním úlohy je vytvořit algoritmus na výpočet objemu válcové nádoby. K výpočtu objemu válcové nádoby použijeme vzorec V = πr²v, kde r je poloměr podstavy a v je výška válce. K výpočtu tedy potřebujeme poloměr podstavy a výšku válce, které budou vstupem algoritmu. Výstupem algoritmu bude objem válce. Potřebujeme tedy zadat obě hodnoty, vypočítat objem a vypsat ho. My si v ní z cvičných důvodů  uděláme jednu změnu, a to takovou, že výpočet provedeme s mezivýsledkem. Nejprve si spočítáme obsah podstavy a následně celkový objem.

Příklad: Napište tabulku hodnot pro zadaní poloměru 1 a výšky 2

Řešení:

krok / proměnná

r

v

S

V

popis činnosti

1

1

 

 

 

Zadaný poloměr uložíme do proměnné r

2

1

2

 

 

Zadanou výšku válce uložíme do proměnné v

3

1

2

π

 

Vypočteme obsah podstavy a vložíme do proměnné S

4

1

2

π

Vypočteme objem a vložíme do proměnné V

5

1

2

π

Vypíšeme proměnnou V

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity