Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Návrh algoritmů I Trojúhelník

Logo Matematická biologie

Trojúhelník

Vytvořte algoritmus pro zjištění, zda zadané tři strany (a, b, c) mohou tvořit trojúhelník. K řešení použijeme trojúhelníkovou nerovnost. Od uživatele dostaneme zadané tři strany a musí platit, že součet kterýchkoliv dvou z nich musí být větší než třetí strana. Máme tedy tři podmínky: , , a všechny tyto podmínky musí platit najednou, tj. musíme použít spojovací operátor && (musí platit první podmínka a druhá podmínka a třetí podmínka). Výsledná podmínka tedy bude: .

Příklad: Napište dvě tabulky pro různé hodnoty na vstupu tak, aby byl ukázán průchod vývojovým diagramem pro obě možnosti. V prvním případě je podmínka splněna – zadané strany mohou tvořit trojúhelník. V druhém případě není podmínka splněna – zadané strany trojúhelník tvořit nemohou.

Řešení:

krok / proměnná

a

b

c

popis činnosti

1

10

10

10

Zadáme délky stran trojúhelníka do proměnných a, b, c

2

10

10

10

Test, zda-li mohou strany tvořit trojúhelník

3

10

10

10

10 < 10+10 podmínka je splněna (+) "Je to trojúhelník"

 

krok / proměnná

a

b

c

popis činnosti

1

1

5

10

Zadáme délky stran trojúhelníka do proměnných a, b, c

2

1

5

10

Test, zda-li mohou strany tvořit trojúhelník

3

1

5

10

10 < 5+1 podmínka není splněna (-) "Není to trojúhelník"

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity