Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAlgoritmizace a programování Programování v JavaScriptu - I Proměnné Speciální datové typy undefined a null

Logo Matematická biologie

Speciální datové typy undefined a null

Většina programovacích jazyků má nějaké speciální hodnoty které představují chybějící informaci. V JavaScriptu máme dvě a to undefined a null:

undefined znamená “žádná hodnota”, např. neinicializované proměnné jsou undefined:

> var foo;
> foo
undefined

Chybějící parametry jsou undefined:

> function f(x) { return x }
> f()
undefined

Když čtete neexistující vlastnost, tak dostanete undefined:

> var obj = {}; // empty object
> obj.foo
undefined

null znamená “žádný objekt”. Je používán v případě že potřebuji sdělit že zde nic neexistuje a kód na tomto místě očekává nějaký objekt.

Pozor: undefined a null nemají žádné vlastnosti, tedy ani žádné standardní metody nako např. toString().

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity